forside1Saga Consult AS er et konsulentselskap innen bedriftsrådgivning, og er etablert med et tjenestetilbud som begynner der rådgivningen fra regnskapsføreren slutter.

Saga Consult AS retter seg mot små og mellomstore bedrifter, med et bredt spekter av tjenester. Kjernen i tjenestetilbudet er hva vi kaller Objektiv Kompetanse, et redskap for seriøs rådgivning av bl.a. bedriftsledere.

Tjenestene fra Saga Consult AS er tuftet på verdiene

Kvalitet og Tillit

I tillegg er en av våre kjerneverdier

Integritet


forside2Vi har et variert tilbud av tjenester. Se menyen øverst for å lese mer om tjenestetilbudet.
Kontakt oss for en uforpliktende samtale…
- fordi det lønner seg!

Saga Consult AS er et selskap i SAGA-gruppen, som er aktive innen regnskap, finansiering og rådgivning. Gruppen er knyttet til Saga Services, en kjede av regnskapskontorer i Norge.


Med fundament i SAGA-gruppens kundemasse og store kontaktflate mot norsk næringsliv, er vi i besittelse av svært mye erfaring og informasjon om mange bransjer. Dette danner bakteppet for effektiv rådgivning med individuelle løsninger.

I tillegg har vi spesiell kompetanse innen enkelte bransjer, se f.eks. www.tannlegeportalen.no .

 

filler people