I de fleste små og mellomstore bedrifter er det en nødvendighet at ledelsen har mange forskjellige ansvarsområder. Felles for de fleste ledere er mangelen på tid til å ivareta alle oppgavene med like stor nøyaktighet og kvalitet. Resultatet er som regel at man prioriterer den daglige drift og ”her-og-nå” oppgavene. Mange bedriftsledere føler at  man blir styrt av virksomheten i stedet for å styre den. Det kan rett og slett bli vanskelig å ”løfte blikket” tilstrekkelig til langsiktig planlegging. Denne situasjonen medfører som regel at en del områder får mindre oppmerksomhet – i hvert fall på lengre sikt – enn det som er ønskelig. Lederen opplever således at styringen ikke er optimal, at driften ikke er tilstrekkelig effektiv og at konsekvensene blir en frustrert organisasjon og for dårlig lønnsomhet.

Årsaken til at lederen blir hengende fast i ”tidsklemmen” er som regel todelt:

•    Man har ikke tid og overskudd til i til å se situasjonen ”i fugleperspektiv” for deretter å planlegge og gjennomføre endringer. Dette blir et paradoks, da en slik manøver kan være nettopp den muligheten lederen behøver for å komme ut av ”tidsklemmen”.
•    Lederens omgivelser er enten ikke kompetente nok for en diskusjon av slike problemstillinger, eller kompetansen er ikke tilgjengelig nok for lederen.

For mange ledere vil en mulig løsning på problemstillingen være en prosess som involverer eksterne ressurser, hvor friske øyne ser situasjonen utefra, stiller kritiske spørsmål og bistår ved veivalg, beslutninger og planlegging. Det kan derfor være et poeng at disse ressursene ikke kommer fra bransjen, men representerer nøytralitet, likeverdighet og erfaring, og kan bidra som en sparringspartner og en katalysator. Vi er da inne på bedriftsrådgiverens rolle og de forutsetninger vi mener er nødvendige for god rådgivning. Når vi setter kompetansen i system på denne måten, kaller vi den ”Objektiv Kompetanse”.

Du kan lese mer om Objektiv Kompetanse (OK) her.

filler people

 

 

filler white

portalen reklame

 

nyttige lenker

Saga Consult AS, Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss Tlf: +47 32 17 92 93
Copyright © 2014 Saga Consult AS. All Rights Reserved.