Management for hire - eller interimledelse - betyr å besette lederstillinger eller nøkkelpersonell på midlertidig basis, altså å dekke et midlertidig kompetansebehov. Dette kan være aktuelt for virksomheter som rammes av sykdom, permisjoner eller annen mangel på sentral kompetanse og foregår gjerne ved at den aktuelle bedriften leier inn kvalifisert personale i en begrenset periode.

Det kreves av interimlederen at han/hun kan levere sin faglige kompetanse på en måte som er tilpasset den aktuelle bedriften (situasjonsbetinget kompetanse).

Saga Consult AS kan levere interimledere innen følgende områder:

•    Ledelse
•    Økonomi/finans/regnskap
•    Strategi- og forretningsutvikling
•    HR

Ta kontakt for en uforpliktende prat om management for hire.

Nedenfor er noen av våre interimledere.

 

svend holum

 

 

 

 

 

 

filler people