Med controlling mener vi en periodisk gjennomgang av bedriftens regnskaper. Dette kan i mange tilfeller være et fornuftig supplement for ledelse og eiere i bedrifter som ikke har en større økonomiavdeling med tyngre kompetanse.

Controllingen vil ta for seg regnskapet og bl.a. vurdere sentrale indikatorer. Kan også betegnes som en temperaturmåler på bedriftens økonomi.

Det sies gjerne at regnskapet er et speilbilde av driften – uttrykt i kroner. En gjennomgang av regnskapet (driften) med eksterne øyne kan gi ledelsen (evt. styret) en suveren sparring, med bl.a. kommentarer og kritiske spørsmål.

filler people

filler white

portalen reklame

 

nyttige lenker

Saga Consult AS, Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss Tlf: +47 32 17 92 93
Copyright © 2014 Saga Consult AS. All Rights Reserved.