Våre omgivelser endrer seg stadig raskere og virksomhetene endrer seg med dem. Spørsmålet er om endringene i virksomhetene er et resultat av en bevisst utvikling eller om de skyldes tilfeldigheter som dikteres av omgivelsene.

 

Styrer du virksomheten eller styrer virksomheten deg?

Enhver bevisst utvikling eller endring av en virksomhet har et utgangspunkt, et mål og et sett med planlagte handlinger som skal føre frem til målet.

maleriFor å vite hvor man skal gå,må man vite hvor målet ligger.

Status

Vi bistår i å oppstille en her-og-nå beskrivelse (statusanalyse) av virksomheten. Formålet er å beskrive hva som skal endres og hvilke forutsetninger endringene bygger på.
     

Målsettinger

Neste skritt er å definere målsettingene slik at de blir anvendelige i en endringsprosess, eksempelvis en bearbeiding av visjoner og ideer til konkrete og målbare målsettinger.
     

Handlingsplaner

Endelig bistår vi i å definere forskjellen mellom her-og-nå situasjonen og virksomhetens langsiktige mål. Forskjellene er utgangspunkt for å definere operasjonelle handlingsplaner for virksomheten.

 

Vi gjennomfører normalt våre tjenester etter prinsippet om ”Objektiv Kompetanse”. Dette betyr at vi fungerer som en støtte og en katalysator, slik at våre kunder blir i stand til å gjennomføre de nødvendige endringene (virksomhetsutvikling).

Vi tilbyr naturligvis også oppfølging under og etter prosessen, samtidig som vi tilbyr coaching og sparring overfor ledelsen.

 

filler people

filler white

portalen reklame

 

nyttige lenker

Saga Consult AS, Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss Tlf: +47 32 17 92 93
Copyright © 2014 Saga Consult AS. All Rights Reserved.