Med generasjonsskifte forstår vi normalt at nåværende generasjon eier(e) overlater eierskapet i (familie)bedriften til neste generasjon.
Alle bedrifter og alle familier er unike. Derfor finnes det ikke en standardisert "kjøreplan" for gjennomføring av generasjonsskiftet. Dette betyr at det er viktig at det legges vekt på både planlegging og gjennomføring av prosessen og ikke minst håndtering av prosjektet.

Erfaringsmessig kan det lett oppstå konflikt i forbindelse med generasjonsskiftet. Dette styrker behovet for en ordentlig prosess.


Planlegging

God planlegging er avgjørende. Her må både muligheter og umuligheter belyses, samtidig som forventninger kartlegges og bearbeides.
Planlegging av en god prosess (planleggingen er en del av selve prosessen) tar normalt lang tid. Det er etter vår mening ikke for tidlig å starte prosessen 5 år før en overdragelse av bedriften – ofte er det en god ide å starte vesentlig tidligere. Den gode prosessen fremmer gode løsninger og reduserer potensialet for konflikt.

 

Hvem skal hensyntas?

Hva er best for familien og for det enkelte familiemedlem? Skal den eldre generasjon fortsatt ha en rolle etter overdragelsen? Skal alle i den yngre generasjonen være en del av det nye eierskapet?
Det er viktig å avdekke behov og forventninger hos enkeltindivider. De fleste har også behov for å lære litt om generasjonsskifte, muligheter og umuligheter samt konsekvenser av forskjellige modeller.

Hva er best for bedriften? Det er ikke alltid summen av personlige ønsker/behov/forventninger i den yngre generasjon er sammenfallende med en objektiv vurdering av bedriftens behov.

 

Grunnmuren

Over tid viser det seg gang på gang at gode avtaler er "gull verd". Dersom det oppstår konflikt vil en god avtale bidra til en løsning. En god avtale vil også virke forebyggende på konflikter, da en god avtale nødvendigvis må være godt gjennomarbeidet (hvilket i seg selv er forebyggende).
Gode avtaler er altså grunnmuren i generasjonsskifte!

 

Alternativet til generasjonsskifte

I flere tilfeller ser man at det kan være en bedre løsning å selge bedriften ut av familien enn å gjennomføre et generasjonsskifte. Denne muligheten bør vurderes som et reelt alternativ. Dersom man velger å gå denne veien, vil den naturlige veien frem til eiernes pensjonering være å finne kjøpere samt å maksimere bedriftens verdi.

filler people

filler white

portalen reklame

 

nyttige lenker

Saga Consult AS, Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss Tlf: +47 32 17 92 93
Copyright © 2014 Saga Consult AS. All Rights Reserved.