Svært stor del av næringslivet hviler i forskjellige former for samarbeid og tillit - noen forhold fungerer bedre enn andre.

Vi kan bidra til en evaluering av samarbeidsform samt det avtaleverket som formaliserer samarbeidet.

Vi kan bistå med utarbeidelse av avtaler:

•    Samarbeidsavtaler

•    Aksjonæravtaler

•    Salgsavtaler (se også "kjøp/salg av virksomhet")

•    Ansettelsesavtaler

•    Bonusavtaler

•    m.m.


Vi har erfaring med at arbeidet frem til signering av en avtale er minst like viktig som den perioden avtalen løper. En gjennomarbeidet avtale reduserer muligheten for konflikt og gir begge parter en forståelse av hva samarbeidet/avtalen egentlig omfatter, hva man egentlig avtaler samt konsekvensene av avtalen. Det er en forutsetning for en god avtale at partene forstår innholdet og har førstehånds eierskap til avtalen – dette oppnås kun gjennom grundig forhåndsarbeid!

filler people

filler white

portalen reklame

 

nyttige lenker

Saga Consult AS, Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss Tlf: +47 32 17 92 93
Copyright © 2014 Saga Consult AS. All Rights Reserved.