Selskapsform:

Den mest alminnelige selskapsformen ved nyetablering idag er aksjeselskap, som passer i de fleste situasjoner.

Vi kan bistå med

•    Planlegging av nytt selskap (styre, AS-kapital, nødvendige avtaler, formalia, praktiske forhold).

•    Etablering av selskapet.

•    Bistand ved igangsetting.

•    Kontakt med finansinstitusjoner.

•    M.m.


Selskapsstruktur:

Det er svært mange måter å arbeide med flere selskaper – du kan etablere nærmest så mange konstellasjoner og innbyrdes forhold som du ønsker. Vi kan bidra med å finne en hensiktsmessig struktur.

•    Holdingselskap?

•    Delt eierskap

•    Overskuddsdeling

•    Skatt

•    Samarbeidsforhold

•    Oppsparing

•    Likviditet

•    Styring/kontroll

•    Kort og lang sikt

 

filler people

 

filler white

portalen reklame

 

nyttige lenker

Saga Consult AS, Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss Tlf: +47 32 17 92 93
Copyright © 2014 Saga Consult AS. All Rights Reserved.